1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest FOTO-FILM NOWAK z siedzibą przy ulicy 5 Marca 4 znajdującej się w miejscowości Połczyn-Zdrój e-mail: dnowak@fotofilm-nowak.com
  2. Dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówień oraz kontaktu przez formularz kontaktowy 
  3. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  4. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  5. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji)
  6. Administrator informuje także o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu na zasadach odczytywania indywidualnych potrzeb i wysyłanie dedykowanych ofert w celu skutecznego zapewnienia potrzeb użytkowników.
  7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679
  8. Zgromadzone dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
  9. Pani/Pana dane będą  udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.